Тръбни метални охранителни с шахматно разположени планки

 Охранителните ролетки от тръби с шахматно разположени планки осигуряват отлична защита на затваряното пространство при едновременно запазване на видимостта към обекта и добро съотношение на цена и надеждност. Ролетките са изработени от стоманени тръби с диаметър 14 и 18 милиметра и поцинковани стоманени шарнири с полимерно прахово покритие по цветови каталог RAL.

Както и за всички други модели и видове ролетки и врати, ДЮК-1 предлага мотори, автоматика и различни устройства за управление, безопастност и сигнализация. Съществуват възможности за дистанционно управление на отварянето и затварянето на ролетката, използване на системи за контрол на достъпа чрез безконтактни ключове, фотоклекти и магнитни датчици за постигане на оптимално управление, управление на осветлението и сигнализацията в областта на отваряне, контролиране с фотоклетки, защитна гума с датчик за откриване на препятствия и др.

Използват се два вида водачи за укрепване и движение на платното на ролетката: единият вид е тип ”П” водач с дебелина на ламарината 2 мм и дълбочина 50, 60 или 100 мм. Вторият e водач тип „Омега”, който е двустранно огънат и усилен. Този водач е с дълбочина 70 мм, има четки и гума, което осигурява по-добро уплътнение и безшумно движение на ролетката.

Фирма „ДЮК-1” ЕООД използва съвременни барабанно – пружинни механизми за балансиране на теглото на ролетните врати – барабани с пластмасови ролки и втулки за по-добро обезшумяване на движението на ролетката. За всички свои изделия фирмата разполага с резервни части и извършва гаранционна и извънгаранционна подръжка и ремонт на ролетките