Стъклопакети

Коефициент на топлопреминаване (Ug) – показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1 кв.м остъклена повърхност при температурна разлика от 1К между граничещия със стъклото стаен въздух и този от външната страна (Ug=W/m2/K). Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.

Шумоизолация (Rw) – Индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията. Добра звукова изолация се постига чрез:

Композиция на стъклата – комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения.

Ширина на газовото пространство – колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъкло пакета.

UV – преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите и причиняващи рак на кожата.

Соларен фактор – сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство.

Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци.

Светлопропускливост– преминаване на видима светлина (естествено осветление).

Вид стъклопакет азмер(mm) Ug(W/m2K) Ug(W/m2K)газ аргон

Rw(dB),

шумоизолация

UV (%) Соларен фактор (%) Светлопропускливост(%)
единично бяло стъкло 4 55.8   23 69.3 86.3 89.7
бяло / бяло 4-16-4 2.7 2.6 30 59.4 79.5 82.9
бяло/нискоемисийно 4-16-4 1.40 1.10 30 35 62.9 80.1
високоенергийно / ламинирано 4-16-4 1.40 1.10 35 2.7 42.3 66.4
високоенергийно /бяло 4-16-4 1.30 1.10 30 25.7 42.5 66.9
високоенергийно /бяло /нискоемисийно 4-11-6-11-4 1.0 0.8 35 14.9 38 59.2
високоенергийно /бяло /нискоемисийно 4-18-5-20-4 0.7 0.8 35 15.0 38.1 59.4

 

 

Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла, между които има въздушно пространство, образувано от различни по размер дистанционери и затворено херметично.

За да е с добри технически показатели един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение. Двубариерният стъклопакет се състои от дистанционерна рамка, напълнена с адсорбент (молекулярно сито), върху която двустранно се полага бутил, служещ като бариера против преминаване на водни пари (първа степен на уплътнение). Втората бариера е външното уплътняване на пространството между стъклата и дистанционера с полисулфид.

Дистанционерът, който най-често е алуминиев, служи за разделяне на определено разстояние на стъклата, а затворената вътре заедно с въздуха влага при производството на стъклопакета се поглъща от адсорбента, с който е напълнен.

При правилно изпълнения стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата

Стъкопакетът е около 80 % от целия прозорец и най-много влияе върху изолационните характеристики на прозореца – топлоизолация U (W/m2K), шумоизолация R(dB), слънцезащита или соларен фактор g(%), светлопропускливост (%).

 

Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията в dB (логаритмична децибелна скала):

  • 3 dB– едва доловим шум;
  • 10 dB– шумът намалява с 50 %;
  • 20 dB - шумът намалява с 75%
  • 30 dB - шумът намалява с 87,5%
  • 40 dB - шумът намалява с 94,25%

Добра звукова изолация се постига чрез:

- Композиция на стъклата — комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения.

- Ширина на газовото пространство — колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъклопакета.

- Използването на слепващи смоли (с каквито се изработват ламинираните стъкла) подобрява звукоизолацията.

- Пълнене с газ - напълнените с газ (аргон, криптон, или смес от газове) стъклопакети имат по-добра звуко- и термоизолация.

Стойности на шумоизолация при различните стъклопакети:

остъкляване

фолио дебелина газ шумоизолация [ dB ]

24 mm двоен стъклопакет

4/16/4

 

24.00

Argon

31

4/15/5

 

24.00

Argon

35

4/14/6

 

24.00

Argon

35

4/12/8

 

24.00

Argon

36

5/14/5

 

24.00

Argon

33

6/12/6

 

24.00

Argon

33

4/14/33.2

PVB

24.76

Argon

36

5/12/33.2

PVB

24.00

Argon

35

6/12/33.1

PVB

24.00

Argon

35

4/12/44.1

PVB

24.38

Argon

36

4/12/44.2

PVB

24.76

Argon

37

33.1/12/33.1

PVB

24.76

Argon

36

36 mm троен стъклопакет

4/12/4/12/4

 

36.00

Argon

32

4/12/5/12/4

 

36.00

Argon

33

4/11/6/11/4

 

36.00

Argon

35

6/10/4/10/6

 

36.00

Argon

35

4/12/4/12/4

 

36.00

Argon

32

4/12/4/12/4

 

36.00

Argon

32

4/10/4/12/33.1

PVB

36.00

Argon

34

33.1/10/4/10/33.1

PVB/PVB

36.00

Argon

35

4/10/4/12/33.1

SLA

36.00

Argon

36

51 mm троен стъклопакет

4/16/4/16/4

 

44.00

Argon

32

4/16/5/16/4

 

44.00

Argon

34

6/14/4/16/4

 

44.00

Argon

34

6/12/4/12/10

 

44.00

Argon

38

6/14/4/14/ 6

 

44.00

Argon

36

8/16/4/16/6

 

50.00

Argon

37

4/14/4/16/33.1

PVB

44.38

Argon

37

4/14/4/14/44.2

PVB

44.76

Argon

37

4/14/4/14/44.2

PVB

44.76

Argon

38

6/12/6/12/44.2

PVB

44.76

Argon

39

8/12/6/12/33.1

PVB

44.38

Argon

40

8/14/6/14/44.1

PVB

50.38

Argon

41

8/14/6/14/44.1

PVB

50.38

Argon

41

8/14/4/14/55.2

PVB

50.76

Argon

42

33.1/14/4/14/33.1

PVB/PVB

44.76

Argon

38

44.2/12/4/14/33.1

PVB/PVB

45.14

Argon

39

44.2/12/6/10/44.2

PVB/PVB

44.00

Argon

40

55.1/10/6/10/44.1

PVB/PVB

44.76

Argon

41

44.2/12/8/12/44.2

PVB/PVB

49.52

Argon

42

55.2/12/6/12/44.2

SC/SC

49.52

Argon

47